Share

Sokullu Mehmet Paşa Medresesi

Osmanlı devletinin en önemli ve başarılı devlet adamlarından olan, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan ikinci Selim ve Sultan üçüncü Murad dönemlerinde sadrazamlık yapmış bulunan Sokollu Mehmed Paşa (1505-1579) tarafından Mimar Sinan’a 1568 yılında yaptırılmış olan bu yapı mimari üslubu ile Osmanlı Klasik döneminin seçkin eserlerindendir.

Devşirme bir devlet adamı olan ve sarayda Enderun mektebinde yetişmiş bulunan Sokollu Mehmed Paşa, Reşad Ekrem Koçu’nun da belirttiği üzere, Sultanlar ve diğer devlet ricalinden kişiler gibi, Eyüp’e verdiği önemi, burada Mimar Sinan’a küçük zarif bir külliye inşa ettirmek suretiyle (1568/1569) buraya hizmet getirerek ortaya koymuştur. Eyüp Sokollu Medresesi, Eyüp camiinin yakınında, Cami-i Kebir sokağının güneyindedir. Önündeki türbe ve yanındaki dar-ul kurra ile birlikte küçük bir külliye oluşturur. Sekizgen gövdeli türbe iki yüzü sokağa bakar biçimde medresenin dershanesiyle aynı eksen üzerine yerleştirilerek türbe ve dershane bir saçak ile birbirine bağlanmış dar-ul kurra dershanenin doğusunda bağımsız bir yapı olarak düzenlenmiştir. 

Okunma Sayısı : 12147